กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

17 . Oct. 2016
  Back